Droit de réponse à l'Ambassadeur des Comores à ParisDroit de réponse à l’Ambassadeur des Comores à Paris – – – – – Suivez Habarizacomores (#Habari za #Comores) sur les réseaux sociaux : ➡️ Instagram …

source

Similar Posts

9 Comments

  1. Pvala ari mdrwadingoni wuwo yewuka homarengweni naapvo yewurongowa cha yeka wurongowa wandru tso rapviha hawuka yetsorongowa hama dufi likakawo apvonge namumsamihi hawuka lila trwadingoni mapuzi

  2. Cha yapvo yiyo nde mana yaziiya wandru watsifanye mandamano ndapvo yadjuwawo wuka yenge wandru ngwadjuwawo wafanye mandamano apvo wusiku wudzima bahi yadjotsaha mba pvahanu yatraliye yiyo ndemana yikawo yilazimu apvaha yemarayiya wadeside wasihe hopareni pvatsina wudotsaha ruhusa rirentsi wowuhara dingohi yedjo wumbiwa yafe ngudjohufa cha wandru ngwadjo wulibere yentsi heni djobaki yayenchi ki binadamu

  3. Yichiya mbo ndamba hadjimbou souala yawouzisiwq ka clair woutsihe mizi wowouso mba mwamba zindji nowadrou wasitahamili halafou hadjimbou yekweli hoka mrou yafoungwa yewouwona ye mroumche hadistanse yahoule chawawo ngwawonanawo nowadrouwqche yewawo wadrou wafoungwa

  4. Non, l'armee comorienne de Issoufa Idjihadi ne renversera pas Azali. Le seul point positif qui pourrait avoir lieu c'est que en cas de soulevement populaire, l'armee ne tirera pas sur les comoriens mais pourrait s'arranger aux cote du peuple pour sauver leur peau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *